1. mezinárodní konference o dvojčatech v Praze, ČR

1. mezinárodní konference na téma „Život s dvojčaty“ se uskutečnila v Praze ve dnech 20. – 21. října 2011. Konference byla uspořádána pod záštitou Stálé komise pro rodinu a rovné příležitosti Poslanecké sněmovny PČR a konala se v nádherném prostředí jedné ze starobylých budov Poslanecké sněmovny…

Dne 16.11.2012 se konala 2. mezinárodní konference na téma „Život s dvojčaty

Konference se konala opět v Poslanecké sněmovně PČR pod záštitou Stálé komise pro rodinu a rovné příležitosti Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR…

Ve dnech 1. – 4. dubna 2012 se konal 2. Světový kongres o těhotenství s dvojčaty (biologie, genetika, klinické výzvy a jedinečnost těhotenství s dvojčaty) současně se 14. Kongresem Mezinárodní společnosti studií dvojčat (ISTS) v Italské Florencii.

Počasí účastníkům přálo, bylo slunečno a teplota přes 20°C. Ovšem program kongresu byl natolik nabitý a zajímavý, že na prohlídku Florencie mnoho času nezbylo…