POMŮŽETE S NÁMI ?

I malý příspěvek může být důležitý !

Za jakoukoliv částkou zaslanou na transparentní sbírkový účet  215252811/0600

DĚKUJEME !

Komu jsme díky vám pomohli

2021

Eliška B. – uhrazení ubytování při neurorehabilitaci – 4 391,- Kč

Eliška B. – uhrazení pobytu na dětské rekreaci pro děti s postižením 7 800,- Kč

Eliška B. – oprava automobilu pro převoz dítěte na vozíku – 15 000,- Kč

rodina se čtyřčaty – náklady spojené s péčí o děti (oblečení, hračky a dětské sportovní vybavení) – 82 920,- Kč.

2020

Vojta, David a Olda K. – uhrazení masérských, rekondičních a regeneračních služeb – 23 250,-Kč

Vojta, David a Olda K. – uhrazení masérských, rekondičních a regeneračních služeb – 50 250,-Kč

Vojta, David a Olda K. – proplacení osobní asistence – 12 880,- Kč

Olda K. – příspěvek na invalidní vozík horizontální – 37 300,- Kč

Eliška B. – doplatek na invalidní vozík – 7 488 ,- Kč

Vojta, David a Olda K. – příspěvek na koupi vozu přizpůsobeného třem vozíkům – 350 000,-Kč

2019

rodina se čtyřčaty – náklady na soc. a zdrav. pojištění terénní pracovnice (10-12; hrubá mzda 20 000,-) – 14 280,- Kč

Vojta, David a Olda K. – uhrazení masérských, rekondičních a regeneračních služeb – 47 250,-Kč

rodina se čtyřčaty – náklady na soc. a zdrav. pojištění terénní pracovnice (01-09; hrubá mzda 14 000,-) – 88 788,- Kč

Vojta, David a Olda K. – proplacení osobní asistence – 12 880,- Kč

Eliška B. – uhrazení ubytování při hipoterapii – 3 600,- Kč

Eliška B. – uhrazení ubytování při neurorehabilitaci – 19 500,- Kč

Yveta P. – uhrazení stěhování nábytku a potřeb z materiální sbírky – 4 500,- Kč

Vojta, David a Olda K. – záloha na koupi vozu přizpůsobeného třem vozíkům – 50 000,- Kč Olda K. – individuálně upravený invalidní kočár – 37 300,- Kč

2018

rodina se čtyřčaty – náklady na soc. a zdrav. pojištění terénní pracovnice (09-12; hrubá mzda 14 000,-) – 25 368,- Kč

rodina se čtyřčaty – proplacení nákladů spojených s péčí o děti (léky, kočárek, úpravy bytu) – 61 104,- Kč

Vojta K. – úprava ortézy na správnou velikost – 12 882,- Kč

Vojta, Olda a David K. – masérské, rekondiční a regenerační služby – 42 000,- Kč Eliška B. – doplatek oparace Ulzibat – 14 000,- Kč

Eliška B. – proplacení ubytování na rehabilitačním pobytu – 11 988,- Kč

Vojta K. – úprava ortézy na správnou velikost – 12 882,- Kč

Vojta, Olda a David K. – masérské, rekondiční a regenerační služby – 42 000,- Kč

2017

Vojta K. – oprava sedu ortézy – 27 125,10 Kč

Jirka B. – záloha na školné 2017/18 – 1 500,- Kč

Eliška B. – pobyt v rehabilitačním středisku – 2 900,- Kč

Eliška B. – aktivní invalidní vozík, použitý  – 4 600,- Kč

2016

Jaroslav Č. (otec šesti dětí, jedno z dvojčat s postižením) – příspěvek na nájemné – 8 000,- Kč

2015

Alena K. (matka postižených trojčat – samoživitelka) – příspěvek na operaci ULZIBAT pro Vojtu, Davida a Oldu –

35 000,-

Monika Č. (matka po těžké operaci se šesti dětmi, jedno z dvojčat s postižením) – zaplacení jedné terénní pracovnice v měsíci únoru a dubnu (mzda včetně odvodů) 14.815,-Kč

Renata G. (matka samoživitelka s ročními trojčaty) – zaplacení odvodů ze mzdy hrazené ÚP a přepravné na kočárek pro trojčata (darovaný mamince paní M. Kollárovou) – 1 634,-Kč

2014

Radka Š. (matka pěti dětí) – příspěvek na Nutrilon pro čerstvě narozená dvojčátka – 2 754,- Kč

Yveta P. (matka čtyř dětí) – příspěvek na patrové postele pro tříleté holčičky (jedna s vážným postižením) – 10 181,- Kč

Hana N. (matka trojčat – samoživitelka)- příspěvek na společný mobilní telefon pro trojčata, která dojíždí sama do školy do jiného města- 1 500 ,- Kč

Vojta, David a Olda K. (těžce postižená trojčata) – nákup stabilizačních ortéz sedu – 24 713,04,- Kč

Děkujeme za Vaši pomoc!

Klub dvojčat a vicerčat je podporován z dotací ministerstvem práce a sociálních věcí.

Klub dvojčat a vicerčat je podporován z dotací ministerstvem práce a sociálních věcí.