POMŮŽETE S NÁMI ?

I malý příspěvek může být důležitý !

Za jakoukoliv částkou zaslanou na transparentní sbírkový účet  215252811/0600

DĚKUJEME !

Komu jsme díky vám pomohli

2018

Vojta K. – úprava ortézy na správnou velikost – 12 882,- Kč

Vojta, Olda a David K. – masérské, rekondiční a regenerační služby – 42 000,- Kč

2017

Vojta K. – oprava sedu ortézy – 27 125,10 Kč

Jirka B. – záloha na školné 2017/18 – 1 500,- Kč

Eliška B. – pobyt v rehabilitačním středisku – 2 900,- Kč

Eliška B. – aktivní invalidní vozík, použitý  – 4 600,- Kč

2016

Jaroslav Č. (otec šesti dětí, jedno z dvojčat s postižením) – příspěvek na nájemné – 8 000,- Kč

2015

Alena K. (matka postižených trojčat – samoživitelka) – příspěvek na operaci ULZIBAT pro Vojtu, Davida a Oldu –

35 000,-

Monika Č. (matka po těžké operaci se šesti dětmi, jedno z dvojčat s postižením) – zaplacení jedné terénní pracovnice v měsíci únoru a dubnu (mzda včetně odvodů) 14.815,-Kč

Renata G. (matka samoživitelka s ročními trojčaty) – zaplacení odvodů ze mzdy hrazené ÚP a přepravné na kočárek pro trojčata (darovaný mamince paní M. Kollárovou) – 1 634,-Kč

2014

Radka Š. (matka pěti dětí) – příspěvek na Nutrilon pro čerstvě narozená dvojčátka – 2 754,- Kč

Yveta P. (matka čtyř dětí) – příspěvek na patrové postele pro tříleté holčičky (jedna s vážným postižením) – 10 181,- Kč

Hana N. (matka trojčat – samoživitelka)- příspěvek na společný mobilní telefon pro trojčata, která dojíždí sama do školy do jiného města- 1 500 ,- Kč

Vojta, David a Olda K. (těžce postižená trojčata) – nákup stabilizačních ortéz sedu – 24 713,04,- Kč

Děkujeme za Vaši pomoc!

Klub dvojčat a vicerčat je podporován z dotací ministerstvem práce a sociálních věcí.

Klub dvojčat a vicerčat je podporován z dotací ministerstvem práce a sociálních věcí.