Klub dvojčat a vícerčat o.p.s. je odborná organizace poskytující podporu jednotlivým Klubům dvojčat a vícerčat, které samostatně působí v regionech v ČR od roku 1995. Jedná se o jediné specializované organizace zaměřené na služby rodičům dvojčat a vícerčat, které pracují na bázi svépomocných skupin a solidarity mezi rodiči dvojčat a vícerčat. Od roku 1995 se rozšířila působnost Klubů dvojčat a vícerčat do 45 poboček po celé republice a každý rok se připojují další. Z důvodu lepší koordinace a prosazování zájmů a potřeb dvojčat mezi odborníky i mezi laickou veřejností, založili zástupci regionálních poboček v roce 2003 Českomoravskou asociaci Klubů dvojčat a vícerčat.

V jejím čele stála předsedkyně, Mgr. Klára Vítková Rulíková, matka čtyř dětí, z toho jedna již dospělá dvojčata, zakladatelka prvního Klubu dvojčat a vícerčat v Čechách a autorka několika knih na téma vývoje a výchovy dvojčat, laktační a rodinná poradkyně. Dalšími členkami výkonného výboru byly JUDr. Marcela Bergerová, matka tří dětí, z toho páru dospělých jednovaječných dvojčat (jedna ze zakládajících členek prvního Klubu dvojčat a vícerčat, odbornice na zdravotní cvičení nejen po porodu, se kterým se členové Klubů dvojčat pravidelně setkávali 15 let na společných akcích) a MUDr. Jarmila Haubnerová, také zkušená matka tří dětí, z toho jednoho páru dvojčat, dlouholetá členka Klubu dvojčat v Praze na Barrandově. Koncem roku 2013 se občanské sdružení ČAKDAV vrátilo k původnímu názvu a transformovalo se na obecně prospěšnou organizaci Klub dvojčat a vícerčat, o.p.s. Ředitelkou společnosti se stala Mgr. Klára Vítková Rulíková. KDaV je členem mezinárodní organizace „Mezinárodní Rada organizací zabývajících se vícečetnými porody“ (ICOMBO), spolupracuje s českými organizacemi LALI (Laktační liga), NEDOKLUBKO (organizace podporující rodiče nedonošenců), Síť MC (některá mateřská centra půjčují vybavené herny pro aktivity Klubů dvojčat). Klub dvojčat a vícerčat o.p.s. nabízí odborné poradenství (pedagogické, psychologické, laktační i sociální), přednášky a semináře s tématikou zaměřenou na dvojčata a vícerčata (od narození až po dospělost) i přímou práci v rodinách a s rodinami.

Klub dvojčat a vícerčat o.p.s., získal od února roku 2014 pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí (§11 odst. 1, písmeno a-c).